♦ LET OP, VERVALLEN i.v.m. CORONA!!! ♦
Loek Karsten en Jos Klaver organiseren de rit.
Aanmelding is gewenst: secretariaat@via-nh.nl