♦ LET OP, VERVALLEN i.v.m. CORONA!!! ♦
Het bestuur organiseert de bijeenkomst.
Aanmelding verplicht: secretariaat@via-nh.nl