Organisator(en): Piet & Marjan van der Starre + Jan & Alma Winkel!
Aanmelding t/m 20 juli!
Aanmelding verplicht!
Eigenbijdrage € ??,??
secretariaat@via-nh.nl