Laatste rit van dit jaar met als afsluiting het stamppottenbuffet.
Eigen bijdrage €20,00 per persoon.

Aanmelding vereist: secretariaat@via-nh.nl