Ons leden Ouke Weijer en Tom Mak gaan ons wegwijs maken in vastleggen en samenstellen van routes met behulp van de computer of apps op uw mobiele telefoon. Ook komt uitgebreid aan de orde hoe een GPS werkt.
Aanmelding gewenst: secretariaat@via-nh.nl