♦ LET OP, VERVALLEN i.v.m. CORONA!!! ♦
Marcel Tillemans èn Eric van Hombergh organiseren.
Aanmelding was vereist: secretariaat@via-nh.nl